Van Leuven EnergieAdvies is een bedrijf dat gespecialiseerd is op vlak van energieadvies, bouw/verbouwingsprojecten en energieprestatiecertificaten.

Wij kunnen u onder andere de volgende diensten aanbieden:

EPB is de regelgeving op vlak van energieprestatie & binnenklimaat (isolatie, verwarming, ventilatie, zonne-energie,…). Kortom, alle aspecten die bijdragen tot een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik.

Voor woningbouw zijn er vier categorieën EPB-eisen:

 • thermische isolatie-eisen (Umax-waarden, bouwknopen en K-peil)
 • energieprestatie-eisen (E-peil)
 • binnenklimaateisen (ventilatie, oververhitting in de zomer vermijden)
 • Jaarlijkse netto-energiebehoeften voor verwarming (voor bouwaanvragen vanaf 2012)

Het K-peil staat voor het totale isolatieniveau van de woning. Het houdt rekening met warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren, vensters en bouwknopen. Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is.

Het E-peil is een maat voor het energieverbruik. Naast het goed isoleren van de woning moet er voldoende aandacht besteed worden aan het plaatsen van energiezuinige toestellen voor verwarming en ventilatie. Ook onnodig koelen dient vermeden te worden door het plaatsen van zonwering. Hoe lager het E-peil is, hoe energiezuiniger de woning.

De netto-energiebehoefte is het resultaat van een energiebalans en geeft de energie aan die nodig is om de energiesector te verwarmen. Ze wordt bepaald door de verliezen (door ventilatietransmissie) te verminderen met de nuttige winsten (de som van de zonnewinsten en de interne winsten).

Bron: Renson

De verkoper of verhuurder van een woning moet verplicht een energieprestatiecertificaat hebben voor de eigendom die hij wenst te verkopen of te verhuren. Op het EPC staat de energiescore van de woning en advies om energie te besparen aan de koper en huurder. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw. Het kan gebruikt worden om mogelijke kopers of huurders te informeren over de energiezuinigheid van de woning. De energiescore van een woning moet verplicht in advertenties voor de verkoop of verhuur vermeld worden. Een EPC blijft 10 jaar geldig. Er moet geen nieuw EPC gemaakt worden als het nog geldig is bij een nieuwe verkoop of verhuur. Als de woning ondertussen energiezuiniger werd, mag een nieuw EPC worden gemaakt.

Een EPC dient verplicht te worden opgemaakt bij verkoop of verhuur van elke aparte wooneenheid die autonoom kan functioneren, bijvoorbeeld:

 • per huis
 • per appartement
 • per studio
 • per sociale woning
 • per serviceflat (behalve wanneer men werkt met een dagprijs, in plaats van een huurovereenkomst).

UITZONDERINGEN

Een EPC is niet nodig voor:

 • een serviceflat of noodwoning met een dagprijs en zonder huurovereenkomst
 • verkoop van een onbewoonbaar verklaarde woning
 • verkoop of verhuur van woningen waar geen verwarming aanwezig is
 • verkoop of verhuur van woonboten
 • verkoop van een deel van de eigendom (bv. door één van de partners bij een echtscheiding)
 • verhuur van een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor minder dan twee maanden (EPC wel nodig: bij periode van meer dan twee maanden en wanneer vakantiewoning hoofdverblijfplaats is van de huurder).

WAT?

Door middel van een luchtdichtheidsmeting, of ook blowerdoortest, infiltratieproef, pressurisatieproef genoemd, wordt de luchtdichtheid van een bestaande woning of nieuwbouw gemeten met behulp van een blowerdoor-toestel. Tijdens de luchtdichtheidsmeting wordt een woning blootgesteld aan een onderdruk en bovendruk van 50Pa. Deze test simuleert de natuurlijke drukverschillen waaraan een gebouw bij windbelasting wordt blootgesteld. De aanwezige luchtlekken die in normale, alledaagse omstandigheden als warmtelekken fungeren, met een substantieel warmte- en energieverlies als gevolg, worden hierdoor geaccentueerd.

De hoeveelheid lucht die bij deze proef aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, bepaalt de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, des te lager het onnodige warmteverlies bij een ongecontroleerde ventilatie.

Tijdens de test kunnen deze plekken van ongecontroleerde ventilatie (bv aansluiting ramen of andere) worden gevisualiseerd door middel van rookstiften of warmtebeeldcamera.

Veiligheidscoördinatie is bij wet verplicht sinds 2001 met als doel het verlagen van arbeidsongevallen op de werf en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

De veiligheidscoördinatie is verplicht op alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (nieuwbouw, verbouwing en/of renovatie, onderhoud…) waar er ten minste 2 aannemers en/of leveranciers gelijktijdig of achtereenvolgens werken uitvoeren.

Veiligheidscoördinatie betekent letterlijk de coördinatie van veiligheid op een bouwplaats.

De bedoeling is de werf veiliger te maken voor de mensen die er werkzaam zijn, of de mensen die zich in de nabijheid van de werf bevinden.

De veiligheidscoördinator heeft tot taak te controleren of de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door de werknemers (helm, schoenen enz…), of het materieel waar de werknemers mee werken een geldende keuring heeft, ook dient de veiligheidscoördinator na te gaan of er voldoende maatregelen getroffen zijn om voorbijgangers van enig risico te vrijwaren.

Design by iSmart